پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.2215
بیشترین: 
2.2577
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2215
زمان: 
6/30 23:08
قیمت نفت کوره امروز 30 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 30 شهریور 1397 , 2.2215 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/30 00:08","price":2.2287},{"date":"1397/06/30 01:08","price":2.2264},{"date":"1397/06/30 01:32","price":2.2286},{"date":"1397/06/30 03:08","price":2.2295},{"date":"1397/06/30 04:08","price":2.2281},{"date":"1397/06/30 04:32","price":2.2285},{"date":"1397/06/30 05:08","price":2.2315},{"date":"1397/06/30 05:32","price":2.2309},{"date":"1397/06/30 06:08","price":2.2304},{"date":"1397/06/30 07:08","price":2.2295},{"date":"1397/06/30 08:08","price":2.2302},{"date":"1397/06/30 09:08","price":2.2309},{"date":"1397/06/30 10:08","price":2.2319},{"date":"1397/06/30 11:08","price":2.2378},{"date":"1397/06/30 12:08","price":2.2424},{"date":"1397/06/30 13:08","price":2.2439},{"date":"1397/06/30 14:08","price":2.2461},{"date":"1397/06/30 15:08","price":2.2465},{"date":"1397/06/30 16:08","price":2.2496},{"date":"1397/06/30 17:08","price":2.2515},{"date":"1397/06/30 18:08","price":2.2534},{"date":"1397/06/30 19:08","price":2.2577},{"date":"1397/06/30 20:08","price":2.2308},{"date":"1397/06/30 21:08","price":2.2287},{"date":"1397/06/30 22:08","price":2.2271},{"date":"1397/06/30 23:08","price":2.2229},{"date":"1397/06/30 23:32","price":2.223},{"date":"1397/06/30 23:08","price":2.2215}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398