کمترین: 
210.16
بیشترین: 
246.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
246.9
زمان: 
6/30 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 30 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 30 شهریور 1397 , 246.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/30 00:00","price":211.3},{"date":"1397/06/30 02:30","price":210.16},{"date":"1397/06/30 03:00","price":213},{"date":"1397/06/30 05:30","price":223.86},{"date":"1397/06/30 06:00","price":220.74},{"date":"1397/06/30 08:30","price":223.63},{"date":"1397/06/30 09:00","price":221.58},{"date":"1397/06/30 11:30","price":222.05},{"date":"1397/06/30 12:00","price":223},{"date":"1397/06/30 14:30","price":226.5},{"date":"1397/06/30 15:00","price":225},{"date":"1397/06/30 17:30","price":226.5},{"date":"1397/06/30 18:00","price":226.95},{"date":"1397/06/30 20:30","price":228},{"date":"1397/06/30 21:00","price":226.6},{"date":"1397/06/30 23:30","price":226.5},{"date":"1397/06/30 23:00","price":246.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398