کمترین: 
6375.4
بیشترین: 
6739
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6733.8
زمان: 
6/30 23:00
قیمت بیت کوین امروز 30 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 30 شهریور 1397 , 6733.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/30 00:00","price":6402.9},{"date":"1397/06/30 02:30","price":6375.4},{"date":"1397/06/30 03:00","price":6430.9},{"date":"1397/06/30 05:30","price":6498.3},{"date":"1397/06/30 06:00","price":6502.4},{"date":"1397/06/30 08:30","price":6552.2},{"date":"1397/06/30 09:00","price":6550.6},{"date":"1397/06/30 11:30","price":6545.3},{"date":"1397/06/30 12:00","price":6559},{"date":"1397/06/30 14:30","price":6699.9},{"date":"1397/06/30 15:00","price":6695.8},{"date":"1397/06/30 17:30","price":6739},{"date":"1397/06/30 18:00","price":6733.8},{"date":"1397/06/30 20:30","price":6715.2},{"date":"1397/06/30 21:00","price":6679.9},{"date":"1397/06/30 23:30","price":6704.5},{"date":"1397/06/30 23:00","price":6733.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398