کمترین: 
77.06
بیشترین: 
77.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.06
زمان: 
6/29 19:08
قیمت نفت اوپک امروز 29 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 29 شهریور 1397 , 77.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/29 19:08","price":77.06}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398