پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14153
بیشترین: 
14618
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14258
زمان: 
6/29 23:50
قیمت دلار ترکیه امروز 29 شهریور 1397
قیمت دلار ترکیهدر تاریخ 29 شهریور 1397 , 14258 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/29 05:00","price":14399},{"date":"1397/06/29 05:30","price":14383},{"date":"1397/06/29 06:30","price":14406},{"date":"1397/06/29 06:50","price":14408},{"date":"1397/06/29 07:50","price":14416},{"date":"1397/06/29 08:00","price":14398},{"date":"1397/06/29 08:10","price":14411},{"date":"1397/06/29 08:30","price":14414},{"date":"1397/06/29 09:10","price":14415},{"date":"1397/06/29 09:30","price":14413},{"date":"1397/06/29 10:00","price":14441},{"date":"1397/06/29 10:10","price":14434},{"date":"1397/06/29 10:20","price":14459},{"date":"1397/06/29 10:30","price":14427},{"date":"1397/06/29 10:50","price":14436},{"date":"1397/06/29 11:00","price":14442},{"date":"1397/06/29 11:10","price":14388},{"date":"1397/06/29 11:20","price":14392},{"date":"1397/06/29 11:30","price":14420},{"date":"1397/06/29 11:50","price":14394},{"date":"1397/06/29 12:00","price":14380},{"date":"1397/06/29 12:10","price":14355},{"date":"1397/06/29 12:20","price":14304},{"date":"1397/06/29 12:30","price":14288},{"date":"1397/06/29 12:50","price":14312},{"date":"1397/06/29 13:00","price":14275},{"date":"1397/06/29 13:10","price":14265},{"date":"1397/06/29 13:20","price":14176},{"date":"1397/06/29 13:30","price":14153},{"date":"1397/06/29 13:50","price":14446},{"date":"1397/06/29 14:00","price":14392},{"date":"1397/06/29 14:10","price":14315},{"date":"1397/06/29 14:20","price":14297},{"date":"1397/06/29 14:30","price":14290},{"date":"1397/06/29 14:50","price":14427},{"date":"1397/06/29 15:00","price":14452},{"date":"1397/06/29 15:10","price":14422},{"date":"1397/06/29 15:20","price":14408},{"date":"1397/06/29 15:30","price":14456},{"date":"1397/06/29 15:50","price":14507},{"date":"1397/06/29 16:00","price":14562},{"date":"1397/06/29 16:10","price":14618},{"date":"1397/06/29 16:20","price":14553},{"date":"1397/06/29 16:30","price":14550},{"date":"1397/06/29 16:50","price":14567},{"date":"1397/06/29 17:00","price":14526},{"date":"1397/06/29 17:20","price":14468},{"date":"1397/06/29 17:30","price":14424},{"date":"1397/06/29 17:50","price":14380},{"date":"1397/06/29 18:00","price":14423},{"date":"1397/06/29 18:10","price":14389},{"date":"1397/06/29 18:20","price":14449},{"date":"1397/06/29 18:30","price":14434},{"date":"1397/06/29 18:50","price":14482},{"date":"1397/06/29 19:00","price":14423},{"date":"1397/06/29 19:10","price":14430},{"date":"1397/06/29 19:20","price":14456},{"date":"1397/06/29 19:50","price":14356},{"date":"1397/06/29 20:00","price":14342},{"date":"1397/06/29 20:10","price":14360},{"date":"1397/06/29 20:20","price":14367},{"date":"1397/06/29 20:30","price":14353},{"date":"1397/06/29 20:50","price":14294},{"date":"1397/06/29 21:00","price":14308},{"date":"1397/06/29 21:10","price":14317},{"date":"1397/06/29 21:20","price":14318},{"date":"1397/06/29 21:30","price":14302},{"date":"1397/06/29 21:50","price":14281},{"date":"1397/06/29 22:00","price":14283},{"date":"1397/06/29 22:10","price":14263},{"date":"1397/06/29 22:20","price":14269},{"date":"1397/06/29 22:30","price":14272},{"date":"1397/06/29 22:50","price":14260},{"date":"1397/06/29 23:00","price":14255},{"date":"1397/06/29 23:20","price":14263},{"date":"1397/06/29 23:30","price":14257},{"date":"1397/06/29 23:50","price":14258}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398