پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.2275
بیشترین: 
2.2571
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2275
زمان: 
6/29 22:08
قیمت نفت کوره امروز 29 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 29 شهریور 1397 , 2.2275 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/29 00:08","price":2.2437},{"date":"1397/06/29 01:08","price":2.2439},{"date":"1397/06/29 02:08","price":2.2469},{"date":"1397/06/29 03:08","price":2.2464},{"date":"1397/06/29 04:08","price":2.2455},{"date":"1397/06/29 04:32","price":2.247},{"date":"1397/06/29 05:08","price":2.2466},{"date":"1397/06/29 06:08","price":2.2515},{"date":"1397/06/29 07:08","price":2.2506},{"date":"1397/06/29 08:08","price":2.2508},{"date":"1397/06/29 09:08","price":2.2515},{"date":"1397/06/29 10:08","price":2.2516},{"date":"1397/06/29 11:08","price":2.2523},{"date":"1397/06/29 12:08","price":2.2521},{"date":"1397/06/29 13:08","price":2.2571},{"date":"1397/06/29 14:08","price":2.2531},{"date":"1397/06/29 15:08","price":2.2558},{"date":"1397/06/29 16:16","price":2.2531},{"date":"1397/06/29 16:32","price":2.2376},{"date":"1397/06/29 17:08","price":2.2427},{"date":"1397/06/29 18:08","price":2.2483},{"date":"1397/06/29 19:08","price":2.2332},{"date":"1397/06/29 20:08","price":2.2334},{"date":"1397/06/29 21:08","price":2.2302},{"date":"1397/06/29 22:08","price":2.2275}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398