کمترین: 
6160.5
بیشترین: 
6440.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6401.1
زمان: 
6/29 23:30
قیمت بیت کوین امروز 29 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 29 شهریور 1397 , 6401.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/29 00:00","price":6160.5},{"date":"1397/06/29 02:30","price":6440.1},{"date":"1397/06/29 03:00","price":6395.6},{"date":"1397/06/29 05:30","price":6389.9},{"date":"1397/06/29 06:00","price":6415},{"date":"1397/06/29 08:30","price":6386.9},{"date":"1397/06/29 09:00","price":6402.3},{"date":"1397/06/29 11:30","price":6403.9},{"date":"1397/06/29 12:00","price":6399.8},{"date":"1397/06/29 14:30","price":6391.8},{"date":"1397/06/29 15:00","price":6387},{"date":"1397/06/29 17:30","price":6415.3},{"date":"1397/06/29 18:00","price":6408.9},{"date":"1397/06/29 20:30","price":6417},{"date":"1397/06/29 21:00","price":6413.5},{"date":"1397/06/29 23:30","price":6401.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398