کمترین: 
3505
بیشترین: 
3525
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3525
زمان: 
6/28 13:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 28 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 28 شهریور 1397 , 3525 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/28 10:20","price":3506},{"date":"1397/06/28 10:50","price":3509},{"date":"1397/06/28 11:00","price":3508},{"date":"1397/06/28 11:10","price":3509},{"date":"1397/06/28 11:30","price":3510},{"date":"1397/06/28 11:50","price":3507},{"date":"1397/06/28 12:00","price":3506},{"date":"1397/06/28 12:10","price":3505},{"date":"1397/06/28 12:20","price":3506},{"date":"1397/06/28 12:30","price":3507},{"date":"1397/06/28 12:50","price":3508},{"date":"1397/06/28 13:00","price":3505},{"date":"1397/06/28 13:10","price":3509},{"date":"1397/06/28 13:20","price":3508},{"date":"1397/06/28 13:50","price":3525}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398