کمترین: 
1850
بیشترین: 
1859
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1859
زمان: 
6/28 13:50
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 28 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 28 شهریور 1397 , 1859 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/28 10:20","price":1851},{"date":"1397/06/28 11:00","price":1852},{"date":"1397/06/28 11:10","price":1851},{"date":"1397/06/28 11:20","price":1852},{"date":"1397/06/28 11:50","price":1851},{"date":"1397/06/28 12:10","price":1850},{"date":"1397/06/28 12:20","price":1851},{"date":"1397/06/28 12:50","price":1852},{"date":"1397/06/28 13:00","price":1851},{"date":"1397/06/28 13:10","price":1852},{"date":"1397/06/28 13:20","price":1851},{"date":"1397/06/28 13:50","price":1859}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398