کمترین: 
10605
بیشترین: 
10637
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10637
زمان: 
6/28 14:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 28 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 28 شهریور 1397 , 10637 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/28 10:20","price":10606},{"date":"1397/06/28 10:30","price":10605},{"date":"1397/06/28 10:50","price":10611},{"date":"1397/06/28 11:00","price":10613},{"date":"1397/06/28 11:10","price":10607},{"date":"1397/06/28 11:20","price":10615},{"date":"1397/06/28 11:30","price":10613},{"date":"1397/06/28 11:50","price":10609},{"date":"1397/06/28 12:00","price":10606},{"date":"1397/06/28 12:20","price":10605},{"date":"1397/06/28 12:30","price":10611},{"date":"1397/06/28 12:50","price":10612},{"date":"1397/06/28 13:00","price":10605},{"date":"1397/06/28 13:10","price":10614},{"date":"1397/06/28 13:20","price":10612},{"date":"1397/06/28 13:30","price":10609},{"date":"1397/06/28 13:50","price":10612},{"date":"1397/06/28 14:00","price":10637}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398