کمترین: 
1781
بیشترین: 
1787
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1787
زمان: 
6/28 13:50
قیمت کرون نروژ امروز 28 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 28 شهریور 1397 , 1787 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/28 10:20","price":1783},{"date":"1397/06/28 11:20","price":1784},{"date":"1397/06/28 11:50","price":1782},{"date":"1397/06/28 12:10","price":1784},{"date":"1397/06/28 12:20","price":1785},{"date":"1397/06/28 12:30","price":1786},{"date":"1397/06/28 12:50","price":1782},{"date":"1397/06/28 13:20","price":1781},{"date":"1397/06/28 13:50","price":1787}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398