کمترین: 
14360
بیشترین: 
14450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14360
زمان: 
6/28 13:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 28 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 28 شهریور 1397 , 14360 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/28 10:20","price":14450},{"date":"1397/06/28 13:50","price":14360}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399