کمترین: 
14355
بیشترین: 
14620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14545
زمان: 
6/28 14:00
قیمت دلار ترکیه امروز 28 شهریور 1397
قیمت دلار ترکیهدر تاریخ 28 شهریور 1397 , 14545 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/28 10:20","price":14380},{"date":"1397/06/28 10:30","price":14355},{"date":"1397/06/28 11:00","price":14387},{"date":"1397/06/28 11:10","price":14418},{"date":"1397/06/28 11:20","price":14494},{"date":"1397/06/28 11:30","price":14443},{"date":"1397/06/28 11:50","price":14418},{"date":"1397/06/28 12:00","price":14481},{"date":"1397/06/28 12:10","price":14475},{"date":"1397/06/28 12:20","price":14443},{"date":"1397/06/28 12:30","price":14488},{"date":"1397/06/28 12:50","price":14469},{"date":"1397/06/28 13:00","price":14456},{"date":"1397/06/28 13:10","price":14507},{"date":"1397/06/28 13:20","price":14532},{"date":"1397/06/28 13:30","price":14557},{"date":"1397/06/28 13:50","price":14620},{"date":"1397/06/28 14:00","price":14545}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1399