کمترین: 
1632
بیشترین: 
1638
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1637
زمان: 
6/28 13:30
قیمت کرون سوئد امروز 28 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 28 شهریور 1397 , 1637 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/28 10:20","price":1632},{"date":"1397/06/28 11:20","price":1634},{"date":"1397/06/28 12:00","price":1633},{"date":"1397/06/28 12:10","price":1636},{"date":"1397/06/28 12:30","price":1638},{"date":"1397/06/28 12:50","price":1637},{"date":"1397/06/28 13:20","price":1638},{"date":"1397/06/28 13:30","price":1637}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398