کمترین: 
14517
بیشترین: 
14588
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14588
زمان: 
6/28 14:00
قیمت دلار امروز 28 شهریور 1397
قیمت دلاردر تاریخ 28 شهریور 1397 , 14588 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/28 10:20","price":14522},{"date":"1397/06/28 10:30","price":14520},{"date":"1397/06/28 10:50","price":14525},{"date":"1397/06/28 11:00","price":14529},{"date":"1397/06/28 11:10","price":14530},{"date":"1397/06/28 11:20","price":14527},{"date":"1397/06/28 11:30","price":14530},{"date":"1397/06/28 11:50","price":14526},{"date":"1397/06/28 12:00","price":14518},{"date":"1397/06/28 12:10","price":14519},{"date":"1397/06/28 12:30","price":14527},{"date":"1397/06/28 12:50","price":14523},{"date":"1397/06/28 13:00","price":14517},{"date":"1397/06/28 13:10","price":14527},{"date":"1397/06/28 13:20","price":14519},{"date":"1397/06/28 13:30","price":14521},{"date":"1397/06/28 13:50","price":14531},{"date":"1397/06/28 14:00","price":14588}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398