پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.221
بیشترین: 
2.2479
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2479
زمان: 
6/28 23:08
قیمت نفت کوره امروز 28 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 28 شهریور 1397 , 2.2479 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/28 00:08","price":2.236},{"date":"1397/06/28 01:08","price":2.237},{"date":"1397/06/28 02:08","price":2.2318},{"date":"1397/06/28 03:08","price":2.2321},{"date":"1397/06/28 04:08","price":2.2319},{"date":"1397/06/28 05:08","price":2.2308},{"date":"1397/06/28 06:08","price":2.2317},{"date":"1397/06/28 07:08","price":2.235},{"date":"1397/06/28 07:32","price":2.2353},{"date":"1397/06/28 08:08","price":2.2352},{"date":"1397/06/28 09:08","price":2.2345},{"date":"1397/06/28 10:08","price":2.2349},{"date":"1397/06/28 11:08","price":2.2358},{"date":"1397/06/28 12:08","price":2.2416},{"date":"1397/06/28 13:08","price":2.2395},{"date":"1397/06/28 14:08","price":2.2324},{"date":"1397/06/28 15:08","price":2.2269},{"date":"1397/06/28 16:08","price":2.2259},{"date":"1397/06/28 17:08","price":2.221},{"date":"1397/06/28 18:08","price":2.2239},{"date":"1397/06/28 19:08","price":2.2311},{"date":"1397/06/28 20:08","price":2.2402},{"date":"1397/06/28 21:08","price":2.2376},{"date":"1397/06/28 22:08","price":2.2456},{"date":"1397/06/28 23:08","price":2.2479}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398