کمترین: 
4167000
بیشترین: 
4167000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4167000
زمان: 
6/27 17:42
قیمت سکه بهار آزادی امروز 27 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 4167000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 17:42","price":4167000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398