کمترین: 
27
بیشترین: 
28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
28
زمان: 
6/27 20:10
قیمت لیر سوریه امروز 27 شهریور 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 14:30","price":28},{"date":"1397/06/27 15:30","price":27},{"date":"1397/06/27 15:50","price":28},{"date":"1397/06/27 19:00","price":27},{"date":"1397/06/27 20:10","price":28}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398