پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1720000
بیشترین: 
1744000
قیمت تقلبی: 
1742000
زمان: 
6/27 19:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 27 شهریور 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 1742000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 13:15","price":1726000},{"date":"1397/06/27 13:20","price":1728000},{"date":"1397/06/27 13:25","price":1721000},{"date":"1397/06/27 13:30","price":1725000},{"date":"1397/06/27 13:40","price":1720000},{"date":"1397/06/27 13:45","price":1730000},{"date":"1397/06/27 14:05","price":1728000},{"date":"1397/06/27 14:10","price":1730000},{"date":"1397/06/27 14:15","price":1729000},{"date":"1397/06/27 14:20","price":1727000},{"date":"1397/06/27 14:25","price":1728000},{"date":"1397/06/27 14:30","price":1729000},{"date":"1397/06/27 14:40","price":1730000},{"date":"1397/06/27 14:45","price":1720000},{"date":"1397/06/27 14:50","price":1738000},{"date":"1397/06/27 14:55","price":1737000},{"date":"1397/06/27 15:00","price":1742000},{"date":"1397/06/27 15:05","price":1744000},{"date":"1397/06/27 15:10","price":1742000},{"date":"1397/06/27 15:15","price":1720000},{"date":"1397/06/27 15:20","price":1743000},{"date":"1397/06/27 15:25","price":1739000},{"date":"1397/06/27 15:30","price":1738000},{"date":"1397/06/27 15:40","price":1735000},{"date":"1397/06/27 15:45","price":1736000},{"date":"1397/06/27 15:55","price":1738000},{"date":"1397/06/27 16:00","price":1741000},{"date":"1397/06/27 16:10","price":1743000},{"date":"1397/06/27 16:15","price":1742000},{"date":"1397/06/27 16:30","price":1740000},{"date":"1397/06/27 16:40","price":1738000},{"date":"1397/06/27 16:45","price":1736000},{"date":"1397/06/27 16:55","price":1734000},{"date":"1397/06/27 17:00","price":1736000},{"date":"1397/06/27 17:15","price":1740000},{"date":"1397/06/27 17:25","price":1738000},{"date":"1397/06/27 17:45","price":1741000},{"date":"1397/06/27 17:50","price":1740000},{"date":"1397/06/27 17:55","price":1741000},{"date":"1397/06/27 18:05","price":1740000},{"date":"1397/06/27 18:15","price":1739000},{"date":"1397/06/27 18:25","price":1739500},{"date":"1397/06/27 18:30","price":1741000},{"date":"1397/06/27 18:40","price":1740000},{"date":"1397/06/27 18:45","price":1741000},{"date":"1397/06/27 19:00","price":1742000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398