پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1999300
بیشترین: 
2027100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2026200
زمان: 
6/27 21:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 27 شهریور 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 2026200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 12:10","price":2000600},{"date":"1397/06/27 12:20","price":2002800},{"date":"1397/06/27 12:25","price":2001500},{"date":"1397/06/27 12:30","price":1999300},{"date":"1397/06/27 12:40","price":2000600},{"date":"1397/06/27 12:45","price":2007200},{"date":"1397/06/27 12:50","price":2008100},{"date":"1397/06/27 12:55","price":2005000},{"date":"1397/06/27 13:10","price":2009500},{"date":"1397/06/27 13:20","price":2013900},{"date":"1397/06/27 13:25","price":2016100},{"date":"1397/06/27 13:50","price":2018300},{"date":"1397/06/27 14:00","price":2016100},{"date":"1397/06/27 14:15","price":2013900},{"date":"1397/06/27 14:25","price":2016100},{"date":"1397/06/27 14:30","price":2017400},{"date":"1397/06/27 14:40","price":2015200},{"date":"1397/06/27 14:45","price":2018300},{"date":"1397/06/27 14:50","price":2019600},{"date":"1397/06/27 14:55","price":2020500},{"date":"1397/06/27 15:10","price":2022700},{"date":"1397/06/27 15:15","price":2018300},{"date":"1397/06/27 15:25","price":2019200},{"date":"1397/06/27 15:40","price":2016100},{"date":"1397/06/27 16:10","price":2022700},{"date":"1397/06/27 16:15","price":2020500},{"date":"1397/06/27 16:25","price":2018300},{"date":"1397/06/27 16:30","price":2013900},{"date":"1397/06/27 16:45","price":2017400},{"date":"1397/06/27 17:00","price":2016100},{"date":"1397/06/27 17:05","price":2015600},{"date":"1397/06/27 17:25","price":2018300},{"date":"1397/06/27 17:30","price":2017400},{"date":"1397/06/27 17:40","price":2019600},{"date":"1397/06/27 17:45","price":2022700},{"date":"1397/06/27 17:50","price":2024900},{"date":"1397/06/27 18:00","price":2022700},{"date":"1397/06/27 18:05","price":2020900},{"date":"1397/06/27 18:10","price":2024000},{"date":"1397/06/27 18:20","price":2020500},{"date":"1397/06/27 18:25","price":2022700},{"date":"1397/06/27 18:30","price":2024500},{"date":"1397/06/27 18:40","price":2027100},{"date":"1397/06/27 18:45","price":2022700},{"date":"1397/06/27 18:50","price":2024900},{"date":"1397/06/27 18:55","price":2022700},{"date":"1397/06/27 19:00","price":2024900},{"date":"1397/06/27 19:05","price":2023600},{"date":"1397/06/27 19:10","price":2020500},{"date":"1397/06/27 19:20","price":2024900},{"date":"1397/06/27 19:25","price":2022700},{"date":"1397/06/27 19:40","price":2020500},{"date":"1397/06/27 20:10","price":2020100},{"date":"1397/06/27 20:30","price":2020500},{"date":"1397/06/27 20:40","price":2022700},{"date":"1397/06/27 20:55","price":2027100},{"date":"1397/06/27 21:00","price":2024900},{"date":"1397/06/27 21:05","price":2027100},{"date":"1397/06/27 21:10","price":2026200}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398