پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3930
بیشترین: 
4001
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4001
زمان: 
6/27 21:20
قیمت ریال قطر امروز 27 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 27 شهریور 1397 , 4001 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:50","price":3960},{"date":"1397/06/27 11:10","price":3961},{"date":"1397/06/27 11:20","price":3940},{"date":"1397/06/27 11:30","price":3941},{"date":"1397/06/27 11:50","price":3959},{"date":"1397/06/27 12:00","price":3939},{"date":"1397/06/27 12:30","price":3930},{"date":"1397/06/27 12:50","price":3939},{"date":"1397/06/27 13:00","price":3944},{"date":"1397/06/27 13:10","price":3936},{"date":"1397/06/27 13:20","price":3944},{"date":"1397/06/27 13:30","price":3953},{"date":"1397/06/27 13:50","price":3955},{"date":"1397/06/27 14:00","price":3963},{"date":"1397/06/27 14:10","price":3960},{"date":"1397/06/27 14:20","price":3966},{"date":"1397/06/27 14:30","price":3958},{"date":"1397/06/27 14:50","price":3974},{"date":"1397/06/27 15:00","price":3979},{"date":"1397/06/27 15:10","price":3982},{"date":"1397/06/27 15:20","price":3952},{"date":"1397/06/27 15:30","price":3965},{"date":"1397/06/27 15:50","price":3986},{"date":"1397/06/27 16:00","price":3988},{"date":"1397/06/27 16:10","price":3983},{"date":"1397/06/27 16:20","price":3996},{"date":"1397/06/27 16:30","price":3981},{"date":"1397/06/27 16:50","price":3976},{"date":"1397/06/27 17:00","price":3983},{"date":"1397/06/27 17:20","price":3980},{"date":"1397/06/27 17:30","price":3976},{"date":"1397/06/27 17:50","price":3989},{"date":"1397/06/27 18:00","price":3998},{"date":"1397/06/27 18:10","price":3977},{"date":"1397/06/27 18:20","price":3974},{"date":"1397/06/27 18:30","price":3984},{"date":"1397/06/27 18:50","price":3990},{"date":"1397/06/27 19:00","price":3962},{"date":"1397/06/27 19:10","price":3966},{"date":"1397/06/27 19:20","price":3962},{"date":"1397/06/27 19:30","price":3966},{"date":"1397/06/27 19:50","price":3959},{"date":"1397/06/27 20:10","price":3992},{"date":"1397/06/27 20:20","price":3990},{"date":"1397/06/27 20:30","price":3991},{"date":"1397/06/27 20:50","price":3994},{"date":"1397/06/27 21:00","price":3999},{"date":"1397/06/27 21:20","price":4001}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398