پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
438
بیشترین: 
447
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
447
زمان: 
6/27 21:00
قیمت بات تایلند امروز 27 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 27 شهریور 1397 , 447 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":443},{"date":"1397/06/27 10:50","price":442},{"date":"1397/06/27 11:10","price":443},{"date":"1397/06/27 11:20","price":440},{"date":"1397/06/27 11:50","price":442},{"date":"1397/06/27 12:00","price":441},{"date":"1397/06/27 12:20","price":438},{"date":"1397/06/27 12:30","price":439},{"date":"1397/06/27 12:50","price":440},{"date":"1397/06/27 13:10","price":439},{"date":"1397/06/27 13:20","price":441},{"date":"1397/06/27 13:50","price":442},{"date":"1397/06/27 14:00","price":443},{"date":"1397/06/27 14:10","price":442},{"date":"1397/06/27 14:30","price":443},{"date":"1397/06/27 14:50","price":444},{"date":"1397/06/27 15:00","price":445},{"date":"1397/06/27 15:30","price":443},{"date":"1397/06/27 15:50","price":445},{"date":"1397/06/27 16:00","price":444},{"date":"1397/06/27 16:10","price":445},{"date":"1397/06/27 16:50","price":444},{"date":"1397/06/27 17:00","price":445},{"date":"1397/06/27 17:30","price":444},{"date":"1397/06/27 17:50","price":446},{"date":"1397/06/27 18:00","price":444},{"date":"1397/06/27 18:30","price":445},{"date":"1397/06/27 18:50","price":446},{"date":"1397/06/27 19:00","price":443},{"date":"1397/06/27 19:10","price":442},{"date":"1397/06/27 19:20","price":443},{"date":"1397/06/27 19:50","price":442},{"date":"1397/06/27 20:10","price":446},{"date":"1397/06/27 20:20","price":445},{"date":"1397/06/27 20:30","price":446},{"date":"1397/06/27 21:00","price":447}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398