پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3454
بیشترین: 
3525
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3525
زمان: 
6/27 21:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 27 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 3525 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":3485},{"date":"1397/06/27 10:30","price":3484},{"date":"1397/06/27 10:50","price":3481},{"date":"1397/06/27 11:10","price":3486},{"date":"1397/06/27 11:20","price":3465},{"date":"1397/06/27 11:30","price":3466},{"date":"1397/06/27 11:50","price":3483},{"date":"1397/06/27 12:00","price":3474},{"date":"1397/06/27 12:10","price":3473},{"date":"1397/06/27 12:20","price":3454},{"date":"1397/06/27 12:30","price":3455},{"date":"1397/06/27 12:50","price":3465},{"date":"1397/06/27 13:00","price":3461},{"date":"1397/06/27 13:20","price":3470},{"date":"1397/06/27 13:30","price":3473},{"date":"1397/06/27 13:50","price":3480},{"date":"1397/06/27 14:00","price":3491},{"date":"1397/06/27 14:10","price":3486},{"date":"1397/06/27 14:20","price":3483},{"date":"1397/06/27 14:30","price":3494},{"date":"1397/06/27 14:50","price":3496},{"date":"1397/06/27 15:00","price":3504},{"date":"1397/06/27 15:10","price":3505},{"date":"1397/06/27 15:20","price":3503},{"date":"1397/06/27 15:30","price":3488},{"date":"1397/06/27 15:50","price":3506},{"date":"1397/06/27 16:00","price":3503},{"date":"1397/06/27 16:10","price":3506},{"date":"1397/06/27 16:20","price":3508},{"date":"1397/06/27 16:30","price":3505},{"date":"1397/06/27 16:50","price":3501},{"date":"1397/06/27 17:00","price":3505},{"date":"1397/06/27 17:20","price":3503},{"date":"1397/06/27 17:30","price":3498},{"date":"1397/06/27 17:50","price":3513},{"date":"1397/06/27 18:00","price":3495},{"date":"1397/06/27 18:10","price":3501},{"date":"1397/06/27 18:20","price":3499},{"date":"1397/06/27 18:30","price":3508},{"date":"1397/06/27 18:50","price":3517},{"date":"1397/06/27 19:00","price":3491},{"date":"1397/06/27 19:10","price":3485},{"date":"1397/06/27 19:20","price":3488},{"date":"1397/06/27 19:30","price":3490},{"date":"1397/06/27 19:50","price":3486},{"date":"1397/06/27 20:10","price":3515},{"date":"1397/06/27 20:20","price":3512},{"date":"1397/06/27 20:50","price":3518},{"date":"1397/06/27 21:00","price":3524},{"date":"1397/06/27 21:10","price":3525}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398