کمترین: 
1823
بیشترین: 
1859
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1859
زمان: 
6/27 21:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 27 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 1859 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":1840},{"date":"1397/06/27 10:50","price":1838},{"date":"1397/06/27 11:00","price":1837},{"date":"1397/06/27 11:10","price":1839},{"date":"1397/06/27 11:20","price":1829},{"date":"1397/06/27 11:50","price":1838},{"date":"1397/06/27 12:00","price":1834},{"date":"1397/06/27 12:10","price":1832},{"date":"1397/06/27 12:20","price":1823},{"date":"1397/06/27 12:30","price":1824},{"date":"1397/06/27 12:50","price":1829},{"date":"1397/06/27 13:00","price":1827},{"date":"1397/06/27 13:20","price":1831},{"date":"1397/06/27 13:30","price":1833},{"date":"1397/06/27 13:50","price":1836},{"date":"1397/06/27 14:00","price":1840},{"date":"1397/06/27 14:10","price":1839},{"date":"1397/06/27 14:20","price":1837},{"date":"1397/06/27 14:30","price":1843},{"date":"1397/06/27 14:50","price":1844},{"date":"1397/06/27 15:00","price":1848},{"date":"1397/06/27 15:10","price":1849},{"date":"1397/06/27 15:30","price":1841},{"date":"1397/06/27 15:50","price":1851},{"date":"1397/06/27 16:00","price":1847},{"date":"1397/06/27 16:10","price":1849},{"date":"1397/06/27 16:20","price":1851},{"date":"1397/06/27 16:30","price":1850},{"date":"1397/06/27 16:50","price":1847},{"date":"1397/06/27 17:00","price":1849},{"date":"1397/06/27 17:20","price":1848},{"date":"1397/06/27 17:30","price":1846},{"date":"1397/06/27 17:50","price":1852},{"date":"1397/06/27 18:00","price":1844},{"date":"1397/06/27 18:10","price":1848},{"date":"1397/06/27 18:20","price":1846},{"date":"1397/06/27 18:30","price":1850},{"date":"1397/06/27 18:50","price":1856},{"date":"1397/06/27 19:00","price":1839},{"date":"1397/06/27 19:10","price":1838},{"date":"1397/06/27 19:20","price":1840},{"date":"1397/06/27 19:50","price":1838},{"date":"1397/06/27 20:10","price":1853},{"date":"1397/06/27 20:20","price":1852},{"date":"1397/06/27 20:50","price":1855},{"date":"1397/06/27 21:00","price":1858},{"date":"1397/06/27 21:10","price":1859}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398