پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10437
بیشترین: 
10642
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10637
زمان: 
6/27 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 شهریور 1397 , 10637 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":10528},{"date":"1397/06/27 10:30","price":10531},{"date":"1397/06/27 10:50","price":10530},{"date":"1397/06/27 11:00","price":10529},{"date":"1397/06/27 11:10","price":10539},{"date":"1397/06/27 11:20","price":10476},{"date":"1397/06/27 11:50","price":10522},{"date":"1397/06/27 12:00","price":10495},{"date":"1397/06/27 12:10","price":10490},{"date":"1397/06/27 12:20","price":10437},{"date":"1397/06/27 12:30","price":10439},{"date":"1397/06/27 12:50","price":10474},{"date":"1397/06/27 13:00","price":10458},{"date":"1397/06/27 13:10","price":10460},{"date":"1397/06/27 13:20","price":10483},{"date":"1397/06/27 13:30","price":10493},{"date":"1397/06/27 13:50","price":10517},{"date":"1397/06/27 14:00","price":10541},{"date":"1397/06/27 14:10","price":10528},{"date":"1397/06/27 14:20","price":10520},{"date":"1397/06/27 14:30","price":10555},{"date":"1397/06/27 15:00","price":10579},{"date":"1397/06/27 15:10","price":10576},{"date":"1397/06/27 15:20","price":10582},{"date":"1397/06/27 15:30","price":10539},{"date":"1397/06/27 15:50","price":10593},{"date":"1397/06/27 16:00","price":10574},{"date":"1397/06/27 16:10","price":10583},{"date":"1397/06/27 16:20","price":10593},{"date":"1397/06/27 16:30","price":10587},{"date":"1397/06/27 16:50","price":10576},{"date":"1397/06/27 17:00","price":10586},{"date":"1397/06/27 17:20","price":10579},{"date":"1397/06/27 17:30","price":10566},{"date":"1397/06/27 17:50","price":10610},{"date":"1397/06/27 18:00","price":10560},{"date":"1397/06/27 18:10","price":10579},{"date":"1397/06/27 18:20","price":10571},{"date":"1397/06/27 18:30","price":10594},{"date":"1397/06/27 18:50","price":10617},{"date":"1397/06/27 19:00","price":10536},{"date":"1397/06/27 19:10","price":10523},{"date":"1397/06/27 19:30","price":10532},{"date":"1397/06/27 19:50","price":10517},{"date":"1397/06/27 20:10","price":10608},{"date":"1397/06/27 20:20","price":10594},{"date":"1397/06/27 20:30","price":10602},{"date":"1397/06/27 20:50","price":10620},{"date":"1397/06/27 21:00","price":10640},{"date":"1397/06/27 21:10","price":10642},{"date":"1397/06/27 21:20","price":10637}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398