کمترین: 
114
بیشترین: 
116
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
116
زمان: 
6/27 20:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 27 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 27 شهریور 1397 , 116 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":115},{"date":"1397/06/27 11:20","price":114},{"date":"1397/06/27 11:50","price":115},{"date":"1397/06/27 12:30","price":114},{"date":"1397/06/27 14:00","price":115},{"date":"1397/06/27 15:20","price":114},{"date":"1397/06/27 15:30","price":115},{"date":"1397/06/27 16:20","price":116},{"date":"1397/06/27 19:00","price":115},{"date":"1397/06/27 20:10","price":116}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398