پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2239
بیشترین: 
2284
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2283
زمان: 
6/27 21:10
قیمت کرون دانمارک امروز 27 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 2283 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":2262},{"date":"1397/06/27 10:30","price":2263},{"date":"1397/06/27 10:50","price":2262},{"date":"1397/06/27 11:00","price":2264},{"date":"1397/06/27 11:10","price":2265},{"date":"1397/06/27 11:20","price":2250},{"date":"1397/06/27 11:30","price":2251},{"date":"1397/06/27 11:50","price":2261},{"date":"1397/06/27 12:00","price":2252},{"date":"1397/06/27 12:20","price":2240},{"date":"1397/06/27 12:30","price":2239},{"date":"1397/06/27 12:50","price":2248},{"date":"1397/06/27 13:00","price":2244},{"date":"1397/06/27 13:20","price":2249},{"date":"1397/06/27 13:30","price":2251},{"date":"1397/06/27 13:50","price":2257},{"date":"1397/06/27 14:00","price":2261},{"date":"1397/06/27 14:10","price":2258},{"date":"1397/06/27 14:20","price":2257},{"date":"1397/06/27 14:30","price":2261},{"date":"1397/06/27 14:50","price":2265},{"date":"1397/06/27 15:00","price":2269},{"date":"1397/06/27 15:10","price":2270},{"date":"1397/06/27 15:20","price":2271},{"date":"1397/06/27 15:30","price":2261},{"date":"1397/06/27 15:50","price":2275},{"date":"1397/06/27 16:10","price":2271},{"date":"1397/06/27 16:20","price":2273},{"date":"1397/06/27 16:30","price":2276},{"date":"1397/06/27 16:50","price":2273},{"date":"1397/06/27 17:00","price":2274},{"date":"1397/06/27 17:20","price":2273},{"date":"1397/06/27 17:30","price":2272},{"date":"1397/06/27 17:50","price":2281},{"date":"1397/06/27 18:00","price":2271},{"date":"1397/06/27 18:10","price":2275},{"date":"1397/06/27 18:20","price":2274},{"date":"1397/06/27 18:30","price":2279},{"date":"1397/06/27 18:50","price":2282},{"date":"1397/06/27 19:00","price":2262},{"date":"1397/06/27 19:10","price":2266},{"date":"1397/06/27 19:20","price":2262},{"date":"1397/06/27 19:30","price":2265},{"date":"1397/06/27 19:50","price":2259},{"date":"1397/06/27 20:10","price":2278},{"date":"1397/06/27 20:20","price":2276},{"date":"1397/06/27 20:30","price":2277},{"date":"1397/06/27 20:50","price":2280},{"date":"1397/06/27 21:00","price":2284},{"date":"1397/06/27 21:10","price":2283}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398