پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
37673
بیشترین: 
38417
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
38412
زمان: 
6/27 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 27 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 27 شهریور 1397 , 38412 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":38038},{"date":"1397/06/27 10:30","price":38030},{"date":"1397/06/27 10:50","price":38001},{"date":"1397/06/27 11:00","price":37977},{"date":"1397/06/27 11:10","price":38012},{"date":"1397/06/27 11:20","price":37799},{"date":"1397/06/27 11:30","price":37805},{"date":"1397/06/27 11:50","price":37989},{"date":"1397/06/27 12:00","price":37897},{"date":"1397/06/27 12:10","price":37868},{"date":"1397/06/27 12:20","price":37673},{"date":"1397/06/27 12:30","price":37704},{"date":"1397/06/27 12:50","price":37801},{"date":"1397/06/27 13:00","price":37772},{"date":"1397/06/27 13:10","price":37760},{"date":"1397/06/27 13:20","price":37844},{"date":"1397/06/27 13:30","price":37880},{"date":"1397/06/27 13:50","price":37955},{"date":"1397/06/27 14:00","price":38023},{"date":"1397/06/27 14:10","price":38001},{"date":"1397/06/27 14:20","price":37975},{"date":"1397/06/27 14:30","price":38051},{"date":"1397/06/27 14:50","price":38114},{"date":"1397/06/27 15:00","price":38204},{"date":"1397/06/27 15:10","price":38214},{"date":"1397/06/27 15:20","price":38220},{"date":"1397/06/27 15:30","price":38054},{"date":"1397/06/27 15:50","price":38250},{"date":"1397/06/27 16:00","price":38264},{"date":"1397/06/27 16:10","price":38217},{"date":"1397/06/27 16:20","price":38255},{"date":"1397/06/27 16:30","price":38234},{"date":"1397/06/27 16:50","price":38180},{"date":"1397/06/27 17:00","price":38219},{"date":"1397/06/27 17:20","price":38200},{"date":"1397/06/27 17:30","price":38155},{"date":"1397/06/27 17:50","price":38281},{"date":"1397/06/27 18:00","price":38119},{"date":"1397/06/27 18:10","price":38187},{"date":"1397/06/27 18:20","price":38144},{"date":"1397/06/27 18:30","price":38237},{"date":"1397/06/27 18:50","price":38351},{"date":"1397/06/27 19:00","price":38012},{"date":"1397/06/27 19:10","price":38051},{"date":"1397/06/27 19:20","price":38022},{"date":"1397/06/27 19:30","price":38038},{"date":"1397/06/27 19:50","price":37984},{"date":"1397/06/27 20:00","price":37992},{"date":"1397/06/27 20:10","price":38300},{"date":"1397/06/27 20:20","price":38274},{"date":"1397/06/27 20:30","price":38286},{"date":"1397/06/27 20:50","price":38336},{"date":"1397/06/27 21:00","price":38412},{"date":"1397/06/27 21:10","price":38417},{"date":"1397/06/27 21:20","price":38412}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398