پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
37021
بیشترین: 
37744
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37741
زمان: 
6/27 21:20
قیمت ریال عمان امروز 27 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 27 شهریور 1397 , 37741 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":37375},{"date":"1397/06/27 10:30","price":37370},{"date":"1397/06/27 10:50","price":37339},{"date":"1397/06/27 11:00","price":37321},{"date":"1397/06/27 11:10","price":37359},{"date":"1397/06/27 11:20","price":37140},{"date":"1397/06/27 11:30","price":37150},{"date":"1397/06/27 11:50","price":37331},{"date":"1397/06/27 12:00","price":37236},{"date":"1397/06/27 12:10","price":37215},{"date":"1397/06/27 12:20","price":37021},{"date":"1397/06/27 12:30","price":37047},{"date":"1397/06/27 12:50","price":37145},{"date":"1397/06/27 13:00","price":37111},{"date":"1397/06/27 13:10","price":37106},{"date":"1397/06/27 13:20","price":37189},{"date":"1397/06/27 13:30","price":37227},{"date":"1397/06/27 13:50","price":37297},{"date":"1397/06/27 14:00","price":37367},{"date":"1397/06/27 14:10","price":37344},{"date":"1397/06/27 14:20","price":37317},{"date":"1397/06/27 14:30","price":37436},{"date":"1397/06/27 14:50","price":37455},{"date":"1397/06/27 15:00","price":37543},{"date":"1397/06/27 15:10","price":37550},{"date":"1397/06/27 15:20","price":37556},{"date":"1397/06/27 15:30","price":37398},{"date":"1397/06/27 15:50","price":37590},{"date":"1397/06/27 16:00","price":37523},{"date":"1397/06/27 16:10","price":37559},{"date":"1397/06/27 16:20","price":37593},{"date":"1397/06/27 16:30","price":37567},{"date":"1397/06/27 16:50","price":37520},{"date":"1397/06/27 17:00","price":37559},{"date":"1397/06/27 17:20","price":37540},{"date":"1397/06/27 17:30","price":37486},{"date":"1397/06/27 17:50","price":37614},{"date":"1397/06/27 18:00","price":37456},{"date":"1397/06/27 18:10","price":37527},{"date":"1397/06/27 18:20","price":37486},{"date":"1397/06/27 18:30","price":37584},{"date":"1397/06/27 18:50","price":37678},{"date":"1397/06/27 19:00","price":37394},{"date":"1397/06/27 19:10","price":37334},{"date":"1397/06/27 19:20","price":37363},{"date":"1397/06/27 19:30","price":37383},{"date":"1397/06/27 19:50","price":37325},{"date":"1397/06/27 20:00","price":37329},{"date":"1397/06/27 20:10","price":37639},{"date":"1397/06/27 20:20","price":37607},{"date":"1397/06/27 20:30","price":37610},{"date":"1397/06/27 20:50","price":37668},{"date":"1397/06/27 21:00","price":37738},{"date":"1397/06/27 21:10","price":37744},{"date":"1397/06/27 21:20","price":37741}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398