پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
47410
بیشترین: 
48373
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
48373
زمان: 
6/27 21:10
قیمت دینار کویت امروز 27 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 48373 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":47856},{"date":"1397/06/27 10:30","price":47846},{"date":"1397/06/27 10:50","price":47810},{"date":"1397/06/27 11:00","price":47784},{"date":"1397/06/27 11:10","price":47830},{"date":"1397/06/27 11:20","price":47558},{"date":"1397/06/27 11:30","price":47565},{"date":"1397/06/27 11:50","price":47823},{"date":"1397/06/27 12:00","price":47726},{"date":"1397/06/27 12:10","price":47690},{"date":"1397/06/27 12:20","price":47410},{"date":"1397/06/27 12:30","price":47443},{"date":"1397/06/27 12:50","price":47585},{"date":"1397/06/27 13:00","price":47557},{"date":"1397/06/27 13:10","price":47551},{"date":"1397/06/27 13:20","price":47657},{"date":"1397/06/27 13:30","price":47703},{"date":"1397/06/27 13:50","price":47780},{"date":"1397/06/27 14:00","price":47882},{"date":"1397/06/27 14:10","price":47853},{"date":"1397/06/27 14:20","price":47807},{"date":"1397/06/27 14:30","price":47937},{"date":"1397/06/27 14:50","price":47979},{"date":"1397/06/27 15:00","price":48092},{"date":"1397/06/27 15:10","price":48086},{"date":"1397/06/27 15:20","price":48112},{"date":"1397/06/27 15:30","price":47919},{"date":"1397/06/27 15:50","price":48168},{"date":"1397/06/27 16:00","price":48085},{"date":"1397/06/27 16:10","price":48112},{"date":"1397/06/27 16:20","price":48174},{"date":"1397/06/27 16:30","price":48141},{"date":"1397/06/27 16:50","price":48081},{"date":"1397/06/27 17:00","price":48115},{"date":"1397/06/27 17:20","price":48084},{"date":"1397/06/27 17:30","price":48028},{"date":"1397/06/27 17:50","price":48188},{"date":"1397/06/27 18:00","price":47992},{"date":"1397/06/27 18:10","price":48072},{"date":"1397/06/27 18:20","price":48019},{"date":"1397/06/27 18:30","price":48145},{"date":"1397/06/27 18:50","price":48262},{"date":"1397/06/27 19:00","price":47887},{"date":"1397/06/27 19:10","price":47811},{"date":"1397/06/27 19:20","price":47847},{"date":"1397/06/27 19:30","price":47886},{"date":"1397/06/27 19:50","price":47817},{"date":"1397/06/27 20:00","price":47827},{"date":"1397/06/27 20:10","price":48221},{"date":"1397/06/27 20:20","price":48198},{"date":"1397/06/27 20:30","price":48201},{"date":"1397/06/27 20:50","price":48274},{"date":"1397/06/27 21:00","price":48370},{"date":"1397/06/27 21:10","price":48373}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398