کمترین: 
27
بیشترین: 
30
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
30
زمان: 
6/27 20:50
قیمت درام ارمنستان امروز 27 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 27 شهریور 1397 , 30 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":28},{"date":"1397/06/27 12:20","price":27},{"date":"1397/06/27 12:50","price":28},{"date":"1397/06/27 18:50","price":30},{"date":"1397/06/27 19:00","price":29},{"date":"1397/06/27 20:10","price":30},{"date":"1397/06/27 20:20","price":29},{"date":"1397/06/27 20:50","price":30}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398