پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1605
بیشترین: 
1638
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1637
زمان: 
6/27 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 27 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 27 شهریور 1397 , 1637 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":1621},{"date":"1397/06/27 10:50","price":1622},{"date":"1397/06/27 11:00","price":1623},{"date":"1397/06/27 11:20","price":1613},{"date":"1397/06/27 11:30","price":1615},{"date":"1397/06/27 11:50","price":1622},{"date":"1397/06/27 12:00","price":1616},{"date":"1397/06/27 12:10","price":1615},{"date":"1397/06/27 12:20","price":1605},{"date":"1397/06/27 12:30","price":1607},{"date":"1397/06/27 12:50","price":1611},{"date":"1397/06/27 13:00","price":1609},{"date":"1397/06/27 13:20","price":1611},{"date":"1397/06/27 13:30","price":1614},{"date":"1397/06/27 13:50","price":1619},{"date":"1397/06/27 14:00","price":1622},{"date":"1397/06/27 14:10","price":1621},{"date":"1397/06/27 14:20","price":1620},{"date":"1397/06/27 14:30","price":1625},{"date":"1397/06/27 14:50","price":1624},{"date":"1397/06/27 15:00","price":1629},{"date":"1397/06/27 15:10","price":1628},{"date":"1397/06/27 15:30","price":1622},{"date":"1397/06/27 15:50","price":1629},{"date":"1397/06/27 16:00","price":1626},{"date":"1397/06/27 16:10","price":1627},{"date":"1397/06/27 16:20","price":1629},{"date":"1397/06/27 16:30","price":1631},{"date":"1397/06/27 16:50","price":1627},{"date":"1397/06/27 17:00","price":1629},{"date":"1397/06/27 17:20","price":1628},{"date":"1397/06/27 17:30","price":1627},{"date":"1397/06/27 17:50","price":1634},{"date":"1397/06/27 18:00","price":1626},{"date":"1397/06/27 18:10","price":1629},{"date":"1397/06/27 18:20","price":1627},{"date":"1397/06/27 18:30","price":1631},{"date":"1397/06/27 18:50","price":1634},{"date":"1397/06/27 19:00","price":1622},{"date":"1397/06/27 19:10","price":1619},{"date":"1397/06/27 19:20","price":1620},{"date":"1397/06/27 19:30","price":1622},{"date":"1397/06/27 19:50","price":1617},{"date":"1397/06/27 20:10","price":1631},{"date":"1397/06/27 20:50","price":1635},{"date":"1397/06/27 21:00","price":1638},{"date":"1397/06/27 21:20","price":1637}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398