پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14867
بیشترین: 
15155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15144
زمان: 
6/27 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 27 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 15144 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":15008},{"date":"1397/06/27 10:30","price":15009},{"date":"1397/06/27 10:50","price":15003},{"date":"1397/06/27 11:00","price":14997},{"date":"1397/06/27 11:10","price":15006},{"date":"1397/06/27 11:20","price":14927},{"date":"1397/06/27 11:30","price":14929},{"date":"1397/06/27 11:50","price":14992},{"date":"1397/06/27 12:00","price":14956},{"date":"1397/06/27 12:10","price":14943},{"date":"1397/06/27 12:20","price":14867},{"date":"1397/06/27 12:30","price":14873},{"date":"1397/06/27 12:50","price":14930},{"date":"1397/06/27 13:00","price":14910},{"date":"1397/06/27 13:10","price":14913},{"date":"1397/06/27 13:20","price":14951},{"date":"1397/06/27 13:30","price":14962},{"date":"1397/06/27 13:50","price":15002},{"date":"1397/06/27 14:00","price":15030},{"date":"1397/06/27 14:10","price":15015},{"date":"1397/06/27 14:20","price":14996},{"date":"1397/06/27 14:30","price":15029},{"date":"1397/06/27 14:50","price":15042},{"date":"1397/06/27 15:00","price":15076},{"date":"1397/06/27 15:10","price":15080},{"date":"1397/06/27 15:20","price":15081},{"date":"1397/06/27 15:30","price":15020},{"date":"1397/06/27 15:50","price":15093},{"date":"1397/06/27 16:00","price":15096},{"date":"1397/06/27 16:10","price":15076},{"date":"1397/06/27 16:20","price":15091},{"date":"1397/06/27 16:30","price":15094},{"date":"1397/06/27 16:50","price":15077},{"date":"1397/06/27 17:00","price":15092},{"date":"1397/06/27 17:20","price":15075},{"date":"1397/06/27 17:30","price":15060},{"date":"1397/06/27 17:50","price":15129},{"date":"1397/06/27 18:00","price":15066},{"date":"1397/06/27 18:10","price":15087},{"date":"1397/06/27 18:20","price":15081},{"date":"1397/06/27 18:30","price":15104},{"date":"1397/06/27 18:50","price":15132},{"date":"1397/06/27 19:00","price":14997},{"date":"1397/06/27 19:10","price":15009},{"date":"1397/06/27 19:20","price":14999},{"date":"1397/06/27 19:30","price":15006},{"date":"1397/06/27 19:50","price":14980},{"date":"1397/06/27 20:00","price":14986},{"date":"1397/06/27 20:10","price":15107},{"date":"1397/06/27 20:20","price":15100},{"date":"1397/06/27 20:30","price":15107},{"date":"1397/06/27 20:50","price":15119},{"date":"1397/06/27 21:00","price":15155},{"date":"1397/06/27 21:10","price":15147},{"date":"1397/06/27 21:20","price":15144}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398