پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10975
بیشترین: 
11242
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11229
زمان: 
6/27 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 27 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 شهریور 1397 , 11229 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":11069},{"date":"1397/06/27 10:30","price":11068},{"date":"1397/06/27 10:50","price":11070},{"date":"1397/06/27 11:00","price":11067},{"date":"1397/06/27 11:10","price":11076},{"date":"1397/06/27 11:20","price":11025},{"date":"1397/06/27 11:30","price":11019},{"date":"1397/06/27 11:50","price":11068},{"date":"1397/06/27 12:00","price":11040},{"date":"1397/06/27 12:10","price":11029},{"date":"1397/06/27 12:20","price":10975},{"date":"1397/06/27 12:30","price":10978},{"date":"1397/06/27 12:50","price":11014},{"date":"1397/06/27 13:00","price":11010},{"date":"1397/06/27 13:10","price":10994},{"date":"1397/06/27 13:20","price":11025},{"date":"1397/06/27 13:30","price":11037},{"date":"1397/06/27 13:50","price":11074},{"date":"1397/06/27 14:00","price":11091},{"date":"1397/06/27 14:10","price":11077},{"date":"1397/06/27 14:20","price":11069},{"date":"1397/06/27 14:30","price":11096},{"date":"1397/06/27 14:50","price":11112},{"date":"1397/06/27 15:00","price":11135},{"date":"1397/06/27 15:10","price":11136},{"date":"1397/06/27 15:20","price":11141},{"date":"1397/06/27 15:30","price":11094},{"date":"1397/06/27 15:50","price":11150},{"date":"1397/06/27 16:00","price":11148},{"date":"1397/06/27 16:10","price":11127},{"date":"1397/06/27 16:20","price":11140},{"date":"1397/06/27 16:30","price":11141},{"date":"1397/06/27 16:50","price":11127},{"date":"1397/06/27 17:00","price":11137},{"date":"1397/06/27 17:20","price":11136},{"date":"1397/06/27 17:30","price":11135},{"date":"1397/06/27 17:50","price":11185},{"date":"1397/06/27 18:00","price":11123},{"date":"1397/06/27 18:10","price":11148},{"date":"1397/06/27 18:20","price":11150},{"date":"1397/06/27 18:30","price":11171},{"date":"1397/06/27 18:50","price":11201},{"date":"1397/06/27 19:00","price":11106},{"date":"1397/06/27 19:10","price":11110},{"date":"1397/06/27 19:20","price":11098},{"date":"1397/06/27 19:30","price":11101},{"date":"1397/06/27 19:50","price":11090},{"date":"1397/06/27 20:00","price":11095},{"date":"1397/06/27 20:10","price":11184},{"date":"1397/06/27 20:20","price":11186},{"date":"1397/06/27 20:30","price":11195},{"date":"1397/06/27 20:50","price":11210},{"date":"1397/06/27 21:00","price":11242},{"date":"1397/06/27 21:10","price":11233},{"date":"1397/06/27 21:20","price":11229}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398