پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
12784
بیشترین: 
12991
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12991
زمان: 
6/27 21:10
قیمت ین ژاپن امروز 27 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 27 شهریور 1397 , 12991 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":12907},{"date":"1397/06/27 10:30","price":12904},{"date":"1397/06/27 10:50","price":12894},{"date":"1397/06/27 11:00","price":12858},{"date":"1397/06/27 11:10","price":12869},{"date":"1397/06/27 11:20","price":12796},{"date":"1397/06/27 11:30","price":12800},{"date":"1397/06/27 11:50","price":12862},{"date":"1397/06/27 12:00","price":12846},{"date":"1397/06/27 12:10","price":12836},{"date":"1397/06/27 12:20","price":12784},{"date":"1397/06/27 12:30","price":12793},{"date":"1397/06/27 12:50","price":12827},{"date":"1397/06/27 13:00","price":12815},{"date":"1397/06/27 13:10","price":12813},{"date":"1397/06/27 13:20","price":12842},{"date":"1397/06/27 13:30","price":12854},{"date":"1397/06/27 13:50","price":12879},{"date":"1397/06/27 14:00","price":12903},{"date":"1397/06/27 14:10","price":12895},{"date":"1397/06/27 14:20","price":12887},{"date":"1397/06/27 14:30","price":12926},{"date":"1397/06/27 14:50","price":12933},{"date":"1397/06/27 15:00","price":12949},{"date":"1397/06/27 15:10","price":12937},{"date":"1397/06/27 15:20","price":12940},{"date":"1397/06/27 15:30","price":12884},{"date":"1397/06/27 15:50","price":12950},{"date":"1397/06/27 16:00","price":12928},{"date":"1397/06/27 16:10","price":12954},{"date":"1397/06/27 16:20","price":12952},{"date":"1397/06/27 16:30","price":12943},{"date":"1397/06/27 16:50","price":12927},{"date":"1397/06/27 17:00","price":12941},{"date":"1397/06/27 17:20","price":12933},{"date":"1397/06/27 17:30","price":12918},{"date":"1397/06/27 17:50","price":12975},{"date":"1397/06/27 18:00","price":12918},{"date":"1397/06/27 18:10","price":12929},{"date":"1397/06/27 18:20","price":12915},{"date":"1397/06/27 18:30","price":12949},{"date":"1397/06/27 18:50","price":12970},{"date":"1397/06/27 19:00","price":12869},{"date":"1397/06/27 19:10","price":12849},{"date":"1397/06/27 19:20","price":12858},{"date":"1397/06/27 19:30","price":12865},{"date":"1397/06/27 19:50","price":12846},{"date":"1397/06/27 20:00","price":12849},{"date":"1397/06/27 20:10","price":12954},{"date":"1397/06/27 20:20","price":12944},{"date":"1397/06/27 20:30","price":12945},{"date":"1397/06/27 20:50","price":12964},{"date":"1397/06/27 21:00","price":12990},{"date":"1397/06/27 21:10","price":12991}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398