پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3893
بیشترین: 
3970
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3970
زمان: 
6/27 21:00
قیمت درهم امارات امروز 27 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 3970 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":3932},{"date":"1397/06/27 10:50","price":3927},{"date":"1397/06/27 11:00","price":3925},{"date":"1397/06/27 11:10","price":3928},{"date":"1397/06/27 11:20","price":3906},{"date":"1397/06/27 11:30","price":3907},{"date":"1397/06/27 11:50","price":3926},{"date":"1397/06/27 12:00","price":3917},{"date":"1397/06/27 12:10","price":3914},{"date":"1397/06/27 12:20","price":3893},{"date":"1397/06/27 12:30","price":3897},{"date":"1397/06/27 12:50","price":3906},{"date":"1397/06/27 13:00","price":3903},{"date":"1397/06/27 13:10","price":3902},{"date":"1397/06/27 13:20","price":3911},{"date":"1397/06/27 13:30","price":3915},{"date":"1397/06/27 13:50","price":3923},{"date":"1397/06/27 14:00","price":3930},{"date":"1397/06/27 14:10","price":3927},{"date":"1397/06/27 14:20","price":3924},{"date":"1397/06/27 14:30","price":3932},{"date":"1397/06/27 14:50","price":3939},{"date":"1397/06/27 15:00","price":3948},{"date":"1397/06/27 15:10","price":3949},{"date":"1397/06/27 15:20","price":3950},{"date":"1397/06/27 15:30","price":3933},{"date":"1397/06/27 15:50","price":3953},{"date":"1397/06/27 16:00","price":3954},{"date":"1397/06/27 16:10","price":3949},{"date":"1397/06/27 16:20","price":3954},{"date":"1397/06/27 16:30","price":3951},{"date":"1397/06/27 16:50","price":3946},{"date":"1397/06/27 17:00","price":3950},{"date":"1397/06/27 17:20","price":3948},{"date":"1397/06/27 17:30","price":3943},{"date":"1397/06/27 17:50","price":3956},{"date":"1397/06/27 18:00","price":3940},{"date":"1397/06/27 18:10","price":3946},{"date":"1397/06/27 18:20","price":3942},{"date":"1397/06/27 18:30","price":3952},{"date":"1397/06/27 18:50","price":3963},{"date":"1397/06/27 19:00","price":3929},{"date":"1397/06/27 19:10","price":3933},{"date":"1397/06/27 19:20","price":3929},{"date":"1397/06/27 19:30","price":3931},{"date":"1397/06/27 19:50","price":3926},{"date":"1397/06/27 20:10","price":3958},{"date":"1397/06/27 20:20","price":3955},{"date":"1397/06/27 20:30","price":3957},{"date":"1397/06/27 20:50","price":3962},{"date":"1397/06/27 21:00","price":3970}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398