پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
16708
بیشترین: 
17042
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17026
زمان: 
6/27 21:20
قیمت یورو امروز 27 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 27 شهریور 1397 , 17026 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 10:20","price":16878},{"date":"1397/06/27 10:30","price":16880},{"date":"1397/06/27 10:50","price":16877},{"date":"1397/06/27 11:00","price":16888},{"date":"1397/06/27 11:10","price":16893},{"date":"1397/06/27 11:20","price":16793},{"date":"1397/06/27 11:50","price":16858},{"date":"1397/06/27 12:00","price":16810},{"date":"1397/06/27 12:10","price":16801},{"date":"1397/06/27 12:20","price":16712},{"date":"1397/06/27 12:30","price":16708},{"date":"1397/06/27 12:50","price":16762},{"date":"1397/06/27 13:00","price":16743},{"date":"1397/06/27 13:10","price":16748},{"date":"1397/06/27 13:20","price":16786},{"date":"1397/06/27 13:30","price":16798},{"date":"1397/06/27 13:50","price":16837},{"date":"1397/06/27 14:00","price":16872},{"date":"1397/06/27 14:10","price":16853},{"date":"1397/06/27 14:20","price":16843},{"date":"1397/06/27 14:30","price":16889},{"date":"1397/06/27 14:50","price":16893},{"date":"1397/06/27 15:00","price":16934},{"date":"1397/06/27 15:10","price":16931},{"date":"1397/06/27 15:20","price":16944},{"date":"1397/06/27 15:30","price":16870},{"date":"1397/06/27 15:50","price":16969},{"date":"1397/06/27 16:00","price":16934},{"date":"1397/06/27 16:10","price":16947},{"date":"1397/06/27 16:20","price":16967},{"date":"1397/06/27 16:30","price":16977},{"date":"1397/06/27 16:50","price":16961},{"date":"1397/06/27 17:00","price":16971},{"date":"1397/06/27 17:20","price":16958},{"date":"1397/06/27 17:30","price":16952},{"date":"1397/06/27 17:50","price":17018},{"date":"1397/06/27 18:00","price":16941},{"date":"1397/06/27 18:10","price":16977},{"date":"1397/06/27 18:20","price":16959},{"date":"1397/06/27 18:30","price":16995},{"date":"1397/06/27 18:50","price":17024},{"date":"1397/06/27 19:00","price":16880},{"date":"1397/06/27 19:10","price":16871},{"date":"1397/06/27 19:20","price":16878},{"date":"1397/06/27 19:30","price":16896},{"date":"1397/06/27 19:50","price":16854},{"date":"1397/06/27 20:00","price":16861},{"date":"1397/06/27 20:10","price":16990},{"date":"1397/06/27 20:20","price":16980},{"date":"1397/06/27 20:30","price":16987},{"date":"1397/06/27 20:50","price":17008},{"date":"1397/06/27 21:00","price":17042},{"date":"1397/06/27 21:10","price":17030},{"date":"1397/06/27 21:20","price":17026}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398