پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13970
بیشترین: 
14320
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14320
زمان: 
6/27 20:50
قیمت دلار هرات امروز 27 شهریور 1397
قیمت دلار هراتدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 14320 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 09:50","price":14000},{"date":"1397/06/27 10:00","price":14030},{"date":"1397/06/27 10:10","price":14020},{"date":"1397/06/27 10:20","price":14040},{"date":"1397/06/27 10:30","price":14050},{"date":"1397/06/27 10:50","price":14030},{"date":"1397/06/27 11:00","price":14020},{"date":"1397/06/27 11:10","price":14040},{"date":"1397/06/27 11:20","price":13980},{"date":"1397/06/27 11:30","price":14000},{"date":"1397/06/27 11:50","price":14010},{"date":"1397/06/27 12:00","price":14100},{"date":"1397/06/27 12:10","price":14000},{"date":"1397/06/27 12:20","price":14150},{"date":"1397/06/27 12:30","price":14020},{"date":"1397/06/27 12:50","price":14200},{"date":"1397/06/27 13:10","price":14090},{"date":"1397/06/27 13:20","price":13970},{"date":"1397/06/27 13:30","price":14200},{"date":"1397/06/27 13:50","price":14070},{"date":"1397/06/27 14:00","price":14090},{"date":"1397/06/27 14:10","price":14100},{"date":"1397/06/27 14:20","price":14080},{"date":"1397/06/27 14:30","price":14090},{"date":"1397/06/27 14:50","price":14120},{"date":"1397/06/27 15:00","price":14160},{"date":"1397/06/27 15:10","price":14250},{"date":"1397/06/27 15:30","price":14150},{"date":"1397/06/27 15:50","price":14230},{"date":"1397/06/27 16:00","price":14150},{"date":"1397/06/27 16:10","price":14250},{"date":"1397/06/27 16:20","price":14260},{"date":"1397/06/27 16:30","price":14190},{"date":"1397/06/27 16:50","price":14250},{"date":"1397/06/27 17:00","price":14180},{"date":"1397/06/27 17:20","price":14270},{"date":"1397/06/27 17:30","price":14280},{"date":"1397/06/27 17:50","price":14250},{"date":"1397/06/27 18:00","price":14270},{"date":"1397/06/27 18:20","price":14300},{"date":"1397/06/27 19:10","price":14250},{"date":"1397/06/27 20:10","price":14290},{"date":"1397/06/27 20:20","price":14280},{"date":"1397/06/27 20:30","price":14250},{"date":"1397/06/27 20:50","price":14320}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398