کمترین: 
3061.7
بیشترین: 
3061.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3061.7
زمان: 
6/27 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 شهریور 1397 , 3061.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 09:20","price":3061.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398