کمترین: 
3387.8
بیشترین: 
3387.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3387.8
زمان: 
6/27 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 27 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 27 شهریور 1397 , 3387.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 09:20","price":3387.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398