کمترین: 
350.1
بیشترین: 
350.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
350.1
زمان: 
6/27 09:20
قیمت دینار عراق امروز 27 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 350.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 09:20","price":350.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398