کمترین: 
10923.5
بیشترین: 
10923.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.5
زمان: 
6/27 09:20
قیمت ریال عمان امروز 27 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 27 شهریور 1397 , 10923.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 09:20","price":10923.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398