کمترین: 
13865.2
بیشترین: 
13865.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13865.2
زمان: 
6/27 09:20
قیمت دینار کویت امروز 27 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 13865.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 09:20","price":13865.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398