کمترین: 
3220.4
بیشترین: 
3220.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3220.4
زمان: 
6/27 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 27 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 شهریور 1397 , 3220.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 09:20","price":3220.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398