کمترین: 
3751.9
بیشترین: 
3751.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3751.9
زمان: 
6/27 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 27 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 27 شهریور 1397 , 3751.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 09:20","price":3751.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398