پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14222
بیشترین: 
14545
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14545
زمان: 
6/27 21:20
قیمت دلار ترکیه امروز 27 شهریور 1397
قیمت دلار ترکیهدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 14545 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 01:20","price":14452},{"date":"1397/06/27 01:30","price":14458},{"date":"1397/06/27 01:50","price":14450},{"date":"1397/06/27 02:00","price":14452},{"date":"1397/06/27 02:10","price":14470},{"date":"1397/06/27 02:20","price":14461},{"date":"1397/06/27 02:30","price":14457},{"date":"1397/06/27 02:50","price":14460},{"date":"1397/06/27 03:00","price":14464},{"date":"1397/06/27 03:10","price":14468},{"date":"1397/06/27 03:20","price":14456},{"date":"1397/06/27 10:30","price":14437},{"date":"1397/06/27 10:50","price":14374},{"date":"1397/06/27 11:00","price":14380},{"date":"1397/06/27 11:10","price":14336},{"date":"1397/06/27 11:20","price":14260},{"date":"1397/06/27 11:30","price":14279},{"date":"1397/06/27 11:50","price":14393},{"date":"1397/06/27 12:00","price":14342},{"date":"1397/06/27 12:20","price":14298},{"date":"1397/06/27 12:30","price":14279},{"date":"1397/06/27 12:50","price":14317},{"date":"1397/06/27 13:10","price":14298},{"date":"1397/06/27 13:20","price":14330},{"date":"1397/06/27 13:30","price":14361},{"date":"1397/06/27 13:50","price":14336},{"date":"1397/06/27 14:00","price":14361},{"date":"1397/06/27 14:10","price":14336},{"date":"1397/06/27 14:20","price":14361},{"date":"1397/06/27 14:30","price":14342},{"date":"1397/06/27 14:50","price":14374},{"date":"1397/06/27 15:00","price":14393},{"date":"1397/06/27 15:10","price":14374},{"date":"1397/06/27 15:20","price":14267},{"date":"1397/06/27 15:30","price":14304},{"date":"1397/06/27 15:50","price":14222},{"date":"1397/06/27 16:00","price":14260},{"date":"1397/06/27 16:10","price":14222},{"date":"1397/06/27 16:20","price":14304},{"date":"1397/06/27 16:30","price":14317},{"date":"1397/06/27 16:50","price":14273},{"date":"1397/06/27 17:00","price":14330},{"date":"1397/06/27 17:20","price":14292},{"date":"1397/06/27 17:30","price":14298},{"date":"1397/06/27 17:50","price":14368},{"date":"1397/06/27 18:00","price":14374},{"date":"1397/06/27 18:10","price":14286},{"date":"1397/06/27 18:20","price":14304},{"date":"1397/06/27 18:30","price":14330},{"date":"1397/06/27 18:50","price":14437},{"date":"1397/06/27 19:00","price":14330},{"date":"1397/06/27 19:10","price":14412},{"date":"1397/06/27 19:20","price":14393},{"date":"1397/06/27 19:50","price":14361},{"date":"1397/06/27 20:00","price":14374},{"date":"1397/06/27 20:10","price":14494},{"date":"1397/06/27 20:30","price":14513},{"date":"1397/06/27 20:50","price":14519},{"date":"1397/06/27 21:00","price":14526},{"date":"1397/06/27 21:20","price":14545}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398