پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.1951
بیشترین: 
2.2458
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2364
زمان: 
6/27 23:08
قیمت نفت کوره امروز 27 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 2.2364 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 00:08","price":2.2037},{"date":"1397/06/27 01:08","price":2.2051},{"date":"1397/06/27 02:08","price":2.2045},{"date":"1397/06/27 03:08","price":2.2046},{"date":"1397/06/27 04:08","price":2.2002},{"date":"1397/06/27 04:32","price":2.1997},{"date":"1397/06/27 05:08","price":2.2008},{"date":"1397/06/27 06:08","price":2.1981},{"date":"1397/06/27 07:08","price":2.1975},{"date":"1397/06/27 07:32","price":2.1959},{"date":"1397/06/27 08:08","price":2.1968},{"date":"1397/06/27 09:08","price":2.1966},{"date":"1397/06/27 10:08","price":2.1951},{"date":"1397/06/27 11:08","price":2.2003},{"date":"1397/06/27 12:08","price":2.1985},{"date":"1397/06/27 13:08","price":2.2027},{"date":"1397/06/27 14:08","price":2.2378},{"date":"1397/06/27 15:08","price":2.2336},{"date":"1397/06/27 16:08","price":2.2366},{"date":"1397/06/27 17:08","price":2.2388},{"date":"1397/06/27 18:08","price":2.2357},{"date":"1397/06/27 19:08","price":2.2458},{"date":"1397/06/27 20:08","price":2.2288},{"date":"1397/06/27 21:08","price":2.2285},{"date":"1397/06/27 21:32","price":2.2299},{"date":"1397/06/27 22:08","price":2.2266},{"date":"1397/06/27 23:08","price":2.2364}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398