پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
68.31
بیشترین: 
69.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.53
زمان: 
6/27 23:08
قیمت نفت سبک امروز 27 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 شهریور 1397 , 69.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 00:08","price":68.47},{"date":"1397/06/27 01:08","price":68.53},{"date":"1397/06/27 02:08","price":68.54},{"date":"1397/06/27 03:08","price":68.58},{"date":"1397/06/27 04:08","price":68.41},{"date":"1397/06/27 04:32","price":68.31},{"date":"1397/06/27 05:08","price":68.4},{"date":"1397/06/27 06:08","price":68.33},{"date":"1397/06/27 07:08","price":68.4},{"date":"1397/06/27 07:32","price":68.36},{"date":"1397/06/27 08:08","price":68.41},{"date":"1397/06/27 10:08","price":68.33},{"date":"1397/06/27 11:08","price":68.47},{"date":"1397/06/27 12:08","price":68.55},{"date":"1397/06/27 13:08","price":68.52},{"date":"1397/06/27 14:08","price":69.55},{"date":"1397/06/27 15:08","price":69.47},{"date":"1397/06/27 16:08","price":69.56},{"date":"1397/06/27 18:08","price":69.55},{"date":"1397/06/27 19:08","price":69.84},{"date":"1397/06/27 20:08","price":69.48},{"date":"1397/06/27 21:08","price":69.42},{"date":"1397/06/27 21:32","price":69.53},{"date":"1397/06/27 22:08","price":69.38},{"date":"1397/06/27 23:08","price":69.53}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398