کمترین: 
6226.2
بیشترین: 
6371.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6339
زمان: 
6/27 23:30
قیمت بیت کوین امروز 27 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 27 شهریور 1397 , 6339 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/27 00:00","price":6306.1},{"date":"1397/06/27 02:30","price":6251.5},{"date":"1397/06/27 03:00","price":6226.2},{"date":"1397/06/27 05:30","price":6254.2},{"date":"1397/06/27 06:00","price":6249},{"date":"1397/06/27 08:30","price":6246.1},{"date":"1397/06/27 09:00","price":6242.2},{"date":"1397/06/27 11:30","price":6270.2},{"date":"1397/06/27 12:00","price":6275.9},{"date":"1397/06/27 14:30","price":6254.1},{"date":"1397/06/27 15:00","price":6256.7},{"date":"1397/06/27 17:30","price":6269},{"date":"1397/06/27 18:00","price":6359.3},{"date":"1397/06/27 20:30","price":6371.3},{"date":"1397/06/27 21:00","price":6355},{"date":"1397/06/27 23:30","price":6339}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398