کمترین: 
4151000
بیشترین: 
4176000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4151000
زمان: 
6/26 15:42
قیمت سکه بهار آزادی امروز 26 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 26 شهریور 1397 , 4151000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/26 14:18","price":4176000},{"date":"1397/06/26 15:42","price":4151000}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398